Rosliny przemyslowe

Ogólną właściwością wszystkich roślin korzeniowych przemysłowych jest to, że uprawia się je w celu uzyskania surowca dla przemysłu spożywczego. Tak więc nawet rośliny należące do tego samego gatunku, w zależności od przeznaczenia plonu, mogą być zaliczone do grupy roślin pastewnych, konsumpcyjnych lub przemysłowych. W związku z tym wartości użytkowej roślin korzeniowych przemysłowych decydują głównie pewne wskaźniki związane z technologią przerobu przemysłowego surowca. Wymagania przemysłu są na ogół bardziej rygorystyczne o sprecyzowane aniżeli wymagania stawiane wobec produktów przeznaczonych na konsumpcję czy na paszę. Stąd istnieje wyraźna zależność między zasadami produkcji surowca a poziomem technicznym zakładów odbierających ten surowiec. Inaczej mówiąc, wymagania co do jakościowych właściwości surowca są zmienne i pozostają w wyraźnej zależności od warunków, w jakich surowiec ten przerabia się. Na ogół obserwuje się wzrost wymagań przemysłu dotyczących poszczególnych właściwości, standardu, terminowości dostawy itp. Jednocześnie jednak postęp w technologii przerobu może zmniejszyć obowiązki producenta oraz obniżyć wymagania stawiane co do jakości surowca. Typowym przykładem przemian w tym zakresie jest fakt, że początkowo cukrownie miały takie trudności z przerobem surowca zawierającego większe ilości związków azotowych, iż buraków cukrowych nie można było uprawiać na oborniku. Obecnie nie tylko powszechnie uprawia się buraki na oborniku, ale stosuje się jeszcze wysokie dawki nawożenia azotowego.
rachunkowość Łódź onlinefaktura.pl mieszkania na sprzedaż w gdańsku